Transformasjon med EPSG-koder

Transformasjonene og referanserammene i Proj følger kodene i EPSG-registeret. EPSG-registeret er administrert av IOGP (International Association of Oil & Gas Producers) og fungerer som en “de facto standard” vedrørende transformasjoner og referanserammer.

Transformasjoner med EPSG-koder er en enkel og anbefalt alternativ metodikk. Brukeren og systemene trenger da bare forholde seg til kodene som er gitt for referanserammene og transformasjonene.

Det mest vanlig vil være å oppgi EPSG-kodene på referanserammen/koordinatsystemet man skal transformere fra og til.

Linker til EPSG

Norske ref.rammer/koordinatsystemer støtta av Proj

Namn ref.rammer Autoritet Kode Merknad
ETRS89 geogr. NN2000 EPSG 5942 Sammensett 2D + 1D
ETRS89 geogr. NN54 EPSG 6144 Sammensett 2D + 1D
ETRS89 2D geogr. EPSG 4258  
ETRS89 3D geogr. EPSG 4937  
ETRS89 geosentrisk EPSG 4936  
ETRS89 UTM 31-36 2D EPSG 25831-25836  
ETRS89 UTM 31-36 NN54 EPSG 6171-6176 Sammensett 2D + 1D
ETRS89 UTM 31-36 NN2000 EPSG 5971-5976 Sammensett 2D + 1D
ETRS89 NTM 5-30 2D EPSG 5105-5130  
ETRS89 NTM 5-30 NN54 EPSG 6145-6170 Sammensett 2D + 1D
ETRS89 NTM 5-30 NN2000 EPSG 5945-5970 Sammensett 2D + 1D
NN2000 EPSG 5941 Vertialt datum. Bruk heller 5942
NN54 EPSG 5776 Vertialt datum. Bruk heller 6144
ETRS89 geogr. 3D Norway Heights EPSG 5942  
CD Norway Depths EPSG 9672 (Sjøkartnull). Bruk heller 9883
ETRS89 geogr. 3D CD Norway EPSG 9883 Sammensett 2D + 1D
NGO48 geografisk 2D EPSG 4273  
NGO48 akse I-VIII EPSG 27391-27398  
ITRF2014 geosentrisk EPSG 7789  
ITRF2014 geogr. 2D EPSG 9000  
ITRF2014 geogr. 3D EPSG 7912  
ITRF2020 geosentrisk EPSG 9988  
ITRF2020 geogr. 2D EPSG 9990  
ITRF2020 geogr. 3D EPSG 9989  
ED50 EPSG 4230 Under arbeid
ED50 UTM 31-36 2D EPSG 23031-23036 Under arbeid
SVD2006 EPSG 20000  
ETRS89 geogr. SVD2006 EPSG 20001 Sammensett 2D + 1D

Tilgjengelig transformasjoner (eksempler)

Transformasjon Fra kode Til kode Kode - area
ETRS89 geogr. ell > ETRS89 geogr. NN54 EPSG:4258/EPSG:4937 EPSG:6144  
ETRS89 geogr. ell > ETRS89 geogr. NN2000 EPSG:4258/EPSG:4937 EPSG:5942  
ETRS89 geosentrisk > ITRF2014 geosentrisk. EPSG:4936 EPSG:7789 EPSG:1352
ETRS89 UTM32 > NGO48 III EPSG:25831 EPSG:27391  

Benchmarktesting av punkter med Proj

I tabellen nedenfor vilkårlige punkter transformert i Proj med EPSG-koder på fra- og til-koordinatsystemet. Resultatet her kan gjerne brukes ved enhetstesting ved bruk av Proj.

Fra kode Til kode Input X/lon/E Input Y/lat/N Input Z/h/H Epoke Output X/lon/E Output Y/lat/N Output Z/h/H Områdekode
EPSG:7789 EPSG:4936 1874722.01378 912943.23060 6007499.79547 2020.00 1874722.630745 912942.993045 6007499.590605 -
EPSG:9988 EPSG:4936 1874722.01378 912943.23060 6007499.79547 2020.00 1874722.628558 912942.991261 6007499.590482 -
EPSG:4937 EPSG:4273 10.000 60.000 - - 10.004772119609 59.999247563843 - -
EPSG:25832 EPSG:27393 500000.000 6600000.000 - - -97197.1595 172511.9003 - -
EPSG:4230 EPSG:4326 10.000 60.000 - - 9.998594123185 59.999544266822 - -
EPSG:4230 EPSG:4326 3.000 60.000 - - 2.998327769141 59.999460761204 - -
EPSG:4258 EPSG:5941 12.000 60.000 100.000 - 12.000 60.000 64.266998 -
EPSG:4937 EPSG:5776 12.000 60.000 100.000 - 12.000 60.000 64.054001 -
EPSG:25832 EPSG:5972 500000.000 6600000.000 100.000 - 500000.000 6600000.000 58.042431 -
EPSG:25832 EPSG:6172 500000.000 6600000.000 100.000 - 500000.000 6600000.000 58.039824 -
EPSG:4258 EPSG:4230 13.000 65.000 - - 13.001511386767 65.000212324075 - -
EPSG:7912 EPSG:4937 10.000 60.000 100.000 2020.00 9.999991896247 59.999995111756 99.866516 -
EPSG:7912 EPSG:4937 10.000 60.000 100.000 2010.00 9.999994703625 59.999996480391 99.913775 -
EPSG:4937 EPSG:9883 5.040 60.100 40.000 - 5.040 60.100 3.870998 -
EPSG:4937 EPSG:20001 15.000 78.000 100.000 - 15.000 78.000 67.910250 -

Transformasjon ved standard installasjon av Proj

cs2cs EPSG:7789 EPSG:4936 --area EPSG:1352

I dette eksemplet initialiseres Proj til å transformere jordsentriske koordinater fra ITRF2014 til EUREF89. Opsjonen “–area” henviser til EPSG-koden på området transformasjonen skal gjelde for. EPSG:1352 som er brukt ovenfor, er koden for “Norway - onshore”. Til sammenligning vil tilsvarende transformasjon for Danmark være:

cs2cs EPSG:7789 EPSG:4936 --area EPSG:1080

Transformasjon med –3d-option (nytt i Proj v. 9.1.0)

Hvis koordinatsystemet som man transformerer fra er horisontal (2D) må man legge til optionen –3d.

Feil:

cs2cs -d 4 EPSG:4258 EPSG:4258+EPSG:5941
60 10 100
60.0000 10.0000 100.0000

Riktig:

cs2cs -d 4 --3d EPSG:4258 EPSG:4258+EPSG:5941
60 10 100
60.0000 10.0000 59.4360

Transformasjon fra NN2000-høyder til Sjøkartnull-dybder

Fra og med Proj 9.0.0 er det mulig å transformere sømløst mellom NN2000 og Sjøkartnull

Transformasjon fra NN2000-høyder til Sjøkartnull-dybder:

cs2cs -d 4 EPSG:4258+EPSG:5941 EPSG:4258+EPSG:9672

Eller som kortform:

cs2cs -d 4 EPSG:5942 EPSG:9883

Transformasjon med egendefinerte sammensatte referanserammer

Proj har mulighet til å sette sammen forhåndsdefinerte datum for høyde og grunnriss. For eksempel kan man kombinere ETRS89 med høydedatumet EGM2008. Da kan man bruke syntaksen EPSG:4258+EPSG:3855.

Utlisting av EPSG:4258+EPSG:3855 på WKT-format:

projinfo -k ensemble EPSG:4258+EPSG:3855 -o WKT2:2019

Transformasjon fra ETRS89 ellipsoidiske høyder til EGM2008:

cs2cs -d 4 EPSG:4937 EPSG:4258+EPSG:3855

Transformasjon fra og til fil med cs2cs-kommandoen

cs2cs -d <desimaler> EPSG:<fra-kode> EPSG:<til-kode> <path fra-fil> > <path til-fil>

Eksempel transformasjon fra ETRS89 3D geogr. til ETRS89 UTM 32 NN2000:

cs2cs -d 4 EPSG:4937 EPSG:25832+EPSG:5941 innfil.txt > utfil.txt

Formatet på innfil.txt kan være:

60.1441561 10.2520844 116.5761 Hønefoss1
60.1432313 10.2590881 117.1235 Hønefoss2
60.1430092 10.2587710 115.0488 Hønefoss3